Med stöd av Region Halland

Medlemmar:


Peter Skoog violin I


Ida Hallström Björnberg violin II


Kajsa Larsén viola


Anna-Stina Mühlhäuser cello


Arne Sikö fysiker


Torbjörn Jansson humanist


Charlotte S Helin röd tråd