Med stöd av Region Halland och i samarbete med Science Safari

Medlemmar:


Peter Skoog

violin I


Ida Hallström Björnberg

violin II


Kajsa Larsén

viola


Anna-Stina Mühlhäuser

cello


Torbjörn Jansson

humanist


Charlotte Sikö Helin

ingenjör och röd tråd